بالابر معلولین مناسب افراد معلول به جهت جابه جایی در بین طبقات و همچنین به جهت استفاده در مکان های مثل بیمارستان ها کاربرد بسیاری دارد. بالابر معلولین می تواند با مکانیزم های گوناگونی ساخت و مورد استفاده قرار بگیرد.
بالابر معلول می تواند به صورت بالابر هیدرولیکی معلولین، بالابر وینچی معلولین یا بالابرگیربکسی معلولین مورد استفاده قرار بگیرد. بالابر مخصوص معلولین به دلیل استفاده از جک مستقیم به هیچ عنوان سقوط نمی کند و از امنیت بالایی برخوردار است.

نظر خود را بنویسید