باید توجه داشت که نام تشک مواج به چند شکل دیگر یعنی تشک زخم بستر، تشک بیمار یا بیمارستانی نیز بیان میشود، کاربرد اصلی این تشک ها جهت جلوگیری از زخم بستر روی بدن بیماران است که با موج هایی که ایجاد میکنند باعث تعویض تکیه گاه بدن بیماران میگردند، تحرک کم در بیمارانی که استراحت های طولانی روی یک قسمت از بدن خود دارند باعث شده تا آنها دچار زخم بستر گردند، از مهمترین ویژگی یک تشک مواج مناسب این است که بتواند نیاز های بیمار را در داخل و خارج از منزل یعنی بیمارستان نیز برطرف نماید، برند ها و کارخانه های بزرگی در کشور های مختلف دیده میشوند که در این زمینه فعالیت دارند، از جمله رهو، ایر داکتر، زیگلاس مد و زنیت مد که اخیرا برند های دیگری همچون ایزی لایف، شرلی و … نیز دیده میشوند.

نظر خود را بنویسید